JJN Serveis d'Edificació
Telf.: 666 347 380
E-mail: jjnunez@apabcn.com
Català
 
Legalitzem tot tipus de construccions. Estudiem cada cas i fem les gestions oportunes als ajuntaments. Mostrem un dels nostres últims casos.

- Legalizació de porxo de fusta.
 
PORXO DE FUSTA:
 
Aparellador Barcelona-Arquitecte tècnic-Arquitecte-Enginyer
 
Fes click més amunt
si vols canviar l'idioma.
 
LEGALITZACIÓ DE
PORXO DE FUSTA:

Descripció:
L'ajuntament va requerir al propietari la legalització d'aquest element, ja que s'havia construït posteriorment a la casa sense sol·licitar permisos ni pagar taxes. El propietari es va posar en contacte amb JJN. Vam verificar el compliment de la normativa municipal vigent i l'antiguitat d'aquest element. Després reunir-nos amb el tècnic municipal i confirmar quina documentació es requeria, vam procedir a realitzar els plànols i resta de documentació tècnica. Una vegada visada pel col·legi professional, es va fer lliurament a l'administració. JJN va fer el seguiment del cas fins que es va rebre la notificació de l'ajuntament que es concedia el permís, previ pagament de les taxes corresponents, de manera que va quedar legalitzada la construcció.

© JJN Serveis d'Edificació 2016