JJN Serveis d'Edificació
Telf.: 666 347 380
E-mail: jjnunez@apabcn.com
Català
SERVEIS que oferim:
Particulars:
 • ITEs (Inspecció Tècnica d'Edificis)
 • Certificats d'Eficiència Energètica
 • Cèdules d'habitabilitat.
 • Gestions amb l'administració i companyies de subministraments.
 • Legalitzacions d'ampliacions i altres elements constructius.
 • Direcció d'obres de reformes y obra nova
 • Llicència d'obertura d'activitat (informe o projecte tècnic).
 • Informes i Dictàmens de Patologies d'edificis (esquerdes, humitats, etc.).
 • Projectes d'edificació per a obra nova.
 • Projectes de reforma.
 • Obtenció del permís d'obres.
 • Canvis d'ús de local a habitatge.
 • Informes d'edificis existents.
 • Certificats de solidesa.

Comunitats de propietaris:
 • ITE: Inspecció Tècnica d'Edificis.
 • Informes i Dictàmens de Patologies d'edificis (esquerdes, humitats, etc.).
 • Legalització d'ampliacions i altres elements comuns.
 • Obtenció i renovació de cèdules d'habitabilitat.
 • Direcció d'obres de la comunitat (coberta, façanes, ascensor, etc.)
 • Legalització d'activitats.
 • Projectes de reforma.
 • Obtenció del permís d'obres.
 • Canvis d'ús de local a habitatge.
 • Informes d'edificis existents.
 • Certificats de solidesa.

Empreses:
 • Llicència d'activitats.
 • Gestió de treballs de manteniment d'edificis industrials.
 • Informes i Dictàmens de Patologies d'edificis (esquerdes, humitats, etc.).
 • Plànols de l'estat actual d'edificis.
 • Projectes de reforma i ampliació.
 • Obtenció del permís d'obres.
 • Licitació dels treballs i comparatiu de pressupostos.
 • Direcció d'obra i Coordinació dels treballs dels industrials.
 • Legalització d'ampliacions.
 • Legalització d'activitats.
 • Informes d'edificis existents.
 • Certificats de solidesa.

Professionals del sector (Enginyeries, despatxos d'arquitectura):
 • Direcció d'obra. Tant nova execució, ampliació com rehabilitació.
 • Direcció Integrada d'obra. Gestions amb l'administració, companyies de subministraments, propietat, etc.
 • Cèdules d'habitabilitat
 • Realització d'amidaments i pressupostos de projectes.
 • Treballs de delineació.
 • Documentació gràfica de l'estat actual d'edificis.
 • Càlcul d'estructures.
 • Càlcul d'instal•lacions.

Immobiliàries:
 • Taxacions immobiliàries.
 • ITE: Inspecció Tècnica d'Edificis.
 • Informes i Dictàmens de Patologies d'edificis (esquerdes, humitats, etc.).
 • Legalització d'ampliacions i altres elements comuns.
 • Obtenció i renovació de cèdules d'habitabilitat.
 • Direcció d'obres de la comunitat (coberta, façanes, ascensor, etc.)
 • Legalització d'activitats.
 • Projectes de reforma.
 • Obtenció del permís d'obres.
 • Canvis d'ús de local a habitatge.
 • Informes d'edificis existents.
 • Certificats de solidesa

Empreses Constructores i promotores:
 • Direcció d'obra. Tant nova execució, ampliació com rehabilitació.
 • Direcció Integrada d'obra. Gestions amb l'administració, companyies de subministraments, propietat, etc.
 • Cèdules d'habitabilitat.
 • Realització d'amidaments i pressupostos de projectes.
 • Treballs de delineació.
 • Documentació gràfica d'estat actual d'edificis.
 • Càlcul d'estructures.
 • Càlcul d'instal•lacions.

 
Aparellador Barcelona-Arquitecte tecnic-Arquitecte-Enginyer
 
Fes click més amunt
si vols canviar l'idioma.
© JJN Serveis d'Edificació 2016